Przejdź do treści
Strona główna » PSYCHOLOGIA TESTOWANIA w praktyce

PSYCHOLOGIA TESTOWANIA w praktyce

  • przez
java

Co łączy testowanie z psychologią?

Niepozorne pytanie. Jednak osoby rozpoczynające swoją przygodę jako developer czy tester oprogramowania w zespole SCRUM, nie mają świadomości, jak wiele czynników wpływa na jakość ich pracy. Oprócz aspektu technicznego, na którym skupiamy całą swoją uwagę podczas rekrutacji, nie można zapominać o elementach „nietechnicznych”. To one tworzą atmosferę pracy podczas powstawania produktu, co za tym idzie, mają realny wpływ na końcowy wygląd aplikacji. Idąc o krok dalej, można przewidywać, czy praca całego zespołu będzie efektywna i przełoży się na dalsze relacje biznesowe z klientem. W psychologii testowania możemy wyróżnić 3 wzajemnie uzupełniające się składowe: sposób myślenia developera, sposób myślenia testera i łącząca ich komunikacja. Wymienione filary zostaną wyjaśnione poniżej.

Czym się różni myślenie testera od myślenie developera?

Dobra komunikacja kluczem do sukcesu! Dobrze znany slogan, który kryje w sobie sedno sprawy. Ze względu na to, że tester i programista pełnią zupełnie różne roleich sposób myślenia dokonuje się z innej perspektywy. Zadanie developera skupia się głownie wokół powstawania, kreowania czy też rozwijania aplikacji. Takie działanie wskazuje na pozytywny aspekt pracy, nastawienie na robienie czegoś „dobrego”, czegoś co ma swój cel i przysłuży się użytkownikom. Obowiązkiem testera jest sprawdzenie jakości tego, co już jest. Kojarzy się to z doszukiwaniem się błędów czy nieporwanych zachowań aplikacji. W przeciwieństwie do konstruowania, tutaj można przychylić się do pojęcia analizy poszczególnych funkcjonalności.

Czasami się zdarza, że programista również pełni rolę testera. A już na pewno powinien przetestować to, co sam wytworzył. (…Cudze błędy znajduje się łatwiej..). Stąd konieczność obecności drugiej osoby testującej, która przetestuje zaproponowane przez programistę rozwiązania. Takie działanie pozwala na obiektywizm w ocenie wytworu pracy. Warto zaznaczyć, że wszyscy dążą do wspólnego celu. 

Różnice w myśleniu tester oprogramowania i java developer. Psychologia testowania w praktyce.
Zdjęcie ze strony: https://www.ican.pl/b/czy-myslisz-czasem-o-mysleniu/P1FhjvvmM

Co to jest niezależność testowania?

Ogólnie mówiąc, jest to sprawdzenie poprawności działania dostarczonego fragmentu/ funkcjonalności przez inną osobę. Przyjęło się, że istnieją 4 poziomy niezależności testowania. Najniższym stopniem niezależności jest tworzenie fragmentów aplikacji i jej testowanie przez tą samą osobę. Za kolejny stopień w hierarchii uznaje się, testy wykonanie przez inną osobę z zespołu, np. drugiego developera. Trzecim szczeblem niezależności jest przeprowadzenie testów przez osobę/ osoby będące odrębnym zespołem wewnątrz organizacji. Za najwyższy uznaje się zlecenie wykonania testów przez jednostki należące do innej organizacji. Dzięki takiemu podejściu testy stają się bardziej precyzyjne, co podnosi skuteczność w wykrywaniu błędów.

Tester i developer – na co postawić w komunikacji?

Ważne jest, aby dbać o kulturę wypowiedzi w zespole. Komunikaty powinny być jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Poinformowanie o błędzie w taktowny sposób, nie wprowadza nieprzyjemnej atmosfery w całym zespole, ani nie obniża motywacji developera do poprawy zadania. Sama świadomość, jakie znaczenie ma dobra komunikacja w zespole, daje szansę na uniknięcie problemów zanim się pojawią. Zaczynając swoją pracę jako tester oprogramowania w zespole SCRUM, zwróć uwagę na rolę jaką odgrywa komunikacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *