Przejdź do treści
Strona główna » TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA

TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA

  • przez

Definicja testowania

Za najczęściej używaną definicję testowania uznaje się termin zaproponowany przez International Software Testing Qualifications Board. Wg tej definiicji testowanie to proces tworzenia się ze wszystkich czynności cyklu życia, zarówno statycznych, jak i dynamicznych, skoncentrowany na planowaniu, przygotowaniu i ocenie oprogramowania oraz uzyskiwaniu produktów w celu określenia, czy spełnienia jednego wyspecyfikowanego wymagania oraz na wykazaniu, że są one sprawdzone do celów oraz na wykrycie usterek.

Jak rozumieć tą definicję?

Postaram się wyjaśnić podany termin w sposób, który jest przystępny dla osób wchodzących w branżę IT. Należy zaznaczyć to, że testowanie z założenia powinno pojawiać się na każdym etapie powstawania produktu. Tester oprogramowania pracuje z pozostałą częścią zespołu w poszczególnych etapach planowania, tworzenia i wydawania gotowego produktu. Jego zadaniem jest sprawdzenie, w jaki sposób działa produkt, poszczególne jego aspekty i funkcjonalności. Następuje porównanie efektów pracy zespołu z założeniami projektu. Znaczącą rolę odgrywa wykrycie i zgłoszenie pojawiających się usterek, co jest związane z oceną i zarządzaniem ryzykiem związanym z działaniem aplikacji. 

Czy praca testera oprogramowania jest istotna?

Zdecydowanie! Proces testowania odgrywa bardzo ważną rolę na każdym etapie powstawania produktu, ponieważ dostarcza zespołowi szeregu niezbędnych informacji, które pozwalają podnieść jego efektywność. Raporty z testów stanowią podstawę do zakończenia pracy nad projektem i określają przewidywany czas „wypuszczenia” oprogramowania na rynek.

testowanie oprogramowania tester oprogramowania
SCRUM

Jak wygląda testowanie w poszczególny etapach życia produktu?

  1. Wypunktowanie/ zapisanie wymagań do przetestowania (z uwzględnieniem etapu projektowania).
  2. Testowanie powstających elementów/ funkcjonalności (zgłaszanie pojawiających się defektów).
  3. Ponowne testowanie poprawionych przez developerów funkcjonalności.
  4. Całościowe sprawdzenie poprawności działania aplikacji.

Testowanie jest niezbędnym elementem powstawania nowego oprogramowania lub rozwijania funkcjonalności w już istniejącej aplikacji. Odpowiada za powstanie produktu wysokiej jakości, z uwzględnieniem wymogów narzuconych przez klienta.  Błyskawiczny rozwój świata IT ciągle dostarcza wiele miejsc pracy, które oferują bardzo dobre warunki zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *