Przejdź do treści
Strona główna » Pierwsze kroki z Java: Tworzenie i uruchamianie prostego programu

Pierwsze kroki z Java: Tworzenie i uruchamianie prostego programu

Java jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie, a nauka programowania w Java może otworzyć wiele drzwi dla Twojej kariery zawodowej. W tym artykule przedstawimy, jak napisać i uruchomić prosty program w Java. Obejrzyjmy pierwsze kroki, które musisz wykonać, aby zacząć pracować z Java. Wszystko to znajdziesz na naszym kurs java pierwszy program.

Instalacja JDK (Java Development Kit)

Zanim zaczniesz pisać swój pierwszy program, musisz upewnić się, że masz zainstalowane JDK (Java Development Kit) na swoim komputerze. JDK zawiera kompilator Javy oraz inne narzędzia niezbędne do tworzenia i uruchamiania programów Java.

 1. Przejdź na stronę Oracle JDK Download i pobierz odpowiednią wersję JDK dla swojego systemu operacyjnego.
 2. Zainstaluj pobrane JDK, postępując zgodnie z instrukcjami instalatora.

Tworzenie prostego programu Java

Teraz, gdy masz zainstalowane JDK, możemy napisać prosty program Java. Oto przykład „Hello, World!” w Java:

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}

W powyższym kodzie:

 • public class HelloWorld definiuje klasę o nazwie HelloWorld. Wszystkie programy Java muszą mieć przynajmniej jedną klasę.
 • public static void main(String[] args) to metoda main, która jest punktem wejścia do programu. Każdy program Java musi mieć metodę main, aby można go było uruchomić.
 • System.out.println("Hello, World!"); wypisuje „Hello, World!” na konsoli.

Zapisywanie i kompilowanie programu

 1. Otwórz dowolny edytor tekstu (np. Notepad++ lub Visual Studio Code) i wklej powyższy kod.
 2. Zapisz plik z rozszerzeniem .java, np. HelloWorld.java.
 3. Otwórz wiersz poleceń (Windows) lub terminal (macOS, Linux) i przejdź do katalogu, w którym zapisałeś plik HelloWorld.java.
 4. Wpisz poniższe polecenie, aby skompilować program:
javac HelloWorld.java

Po kompilacji w katalogu pojawi się plik HelloWorld.class zawierający skompilowany kod bajtowy Java.

Uruchamianie programu – kurs java pierwszy program

Teraz, gdy program został skompilowany, możemy go uruchomić. Wpisz poniższe polecenie w wierszu poleceń lub terminalu:

java HelloWorld

Program zostanie uruchomiony, a na konsoli zobaczysz napis „Hello, World!”.

Podsumowanie – kurs java pierwszy program

Gratulacje! Udało Ci się napisać, skompilować i uruchomić swój pierwszy program Java. Chociaż to tylko początek Twojej przygody z programowaniem w Java, już teraz zdobyłeś umiejętności potrzebne do rozpoczęcia eksploracji bardziej zaawansowanych funkcji tego języka.

 1. Zapoznaj się z podstawami składni Java, takimi jak zmienne, operatory, instrukcje warunkowe, pętle i tablice.
 2. Naucz się korzystać z klas i obiektów oraz zrozum podstawy dziedziczenia i polimorfizmu w Javie.
 3. Zbadaj standardowe biblioteki Java, które oferują wiele przydatnych funkcji, takich jak kolekcje, strumienie, wejście/wyjście plików i obsługa wyjątków.
 4. Praktykuj pisanie programów Java, realizując małe projekty, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć, jak stosować zdobytą wiedzę w praktyce.

W miarę jak będziesz się rozwijać jako programista Java, warto również zgłębiać bardziej zaawansowane tematy, takie jak wzorce projektowe, programowanie wielowątkowe, tworzenie aplikacji sieciowych czy aplikacji mobilnych na platformę Android. Java to potężne narzędzie, a opanowanie jego możliwości pozwoli Ci stać się poszukiwanym programistą na rynku pracy.

kurs java spring
nasza oferta

testy na great

testy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *