Przejdź do treści
Strona główna » Kody odpowiedzi-co warto o nich wiedzieć?

Kody odpowiedzi-co warto o nich wiedzieć?

Co to są kody odpowiedzi REST API?

Po zadaniu zapytania przez użytkownika uzyskiwane są kody odpowiedzi REST API. Każdy kod składa się z 3 cyfr, a pierwsza z nich wskazuje na grupę, do której należy. Przyjęty został podział kodów na 5 grup:

1xx- kody informacyjne- wszystko ok, możesz działać dalej

2xx- kody sukcesu lub pomyślnych odpowiedzi, mówią o tym, że wszystko poszło zgodnie z planem; informują nas o sukcesie zadań związanych CRUDEm
3xx- przekierowanie

4xx- błąd ze strony klienta

5xx- błędne działanie serwera

Znając pierwszą cyfrę kodu, wiesz już do jakiej grupy przynależy i z czym jest powiązane. 

kody odpowiedzi rest api, grupy 100, 200, 300, 400, 500
Zdjęcie ze strony: https://www.istockphoto.com/

Kody informacyjne

100 – kontynuacja, czyli wskazuje na odebranie przez serwer początkowego zapytania czy żądania i wymaga kontynuacji, aby zostało ono ukończone albo odrzucone. 

101- przełączenie; następuje zmiana protokołu.

102- przetwarzanie, które ma miejsce w przypadku, gdy wysyłane żądanie ma w sobie wiele podrzędnych zapytań odnoszących się do wskazanych plików, co skutkuje koniecznością czekania na odpowiedź.

103- wczesne wskazówki. Serwer stwarza możliwość wstępnego otrzymania zasobów, w trakcie którego przygotowuje docelowy wynik.

Kody sukcesu

200- ok; dotyczy zadań typu: GET, POST, HEAD, TRACE

201- informacja o powstaniu nowego zasobu, dotyczy zwykle zadań typu: POST lub PUT

202- akceptacja żądania, oczekiwanie na jego wykonanie

203- poinformowanie o serwerze proxy

204- brak zawartości do przekazania

205- reset

206- informuje o częściowej zawartości, odniesienie się do części zasobu, a nie do całości

Kody przekierowania

300- wskazuje na wielokrotność dostępnych opcji wyboru

301- przeniesienie

302-tymczasowe przeniesienie 

303- poinformowanie o istnieniu odniesienia do innej strony

304- brak modyfikacji

308- stałe przekierowanie

Kody przekierowania nie są często występująca grupą. Dotyczą one metody GET i HEAD.

KODY TYPU „BAD REQUEST”

401- brak autoryzacji, poświadczenia wierzytelności zasobu

402- obowiązek płatności, po uiszczeniu opłaty możliwy jest dostąp do wskazanego zasobu

403- dostęp do zasobu został zakazany/zablokowany po odmowie ze strony serwera

404- nie znaleziono, brak możliwych zasobów do wyświetlenia, może wskazywać na uszkodzenie linku

405- niedozwolona metoda. Serwer rozpoznaje wskazaną metodę, która jednak nie jest obsługiwana przez zdefiniowany zasób

406- nieakcepgtowalne/ niedopuszczalne; brak możliwości serwera do utworzenia odpowiedzi w oparciu o spis dopuszczalnych wartości

407- konieczność uwierzytelnienia proxy

408- przekroczenie czasu żądania; serwer dąży do zakończenia połączenia, które nie jest w użyciu

409- przekazanie informacji o zaistniały konflikcie/ rozbieżnością pomiędzy zapytaniem a obecnym stanem wskazanego zasobu

410- utracony, brak zasobu na serwerze

11- serwer wymaga nagłówka

412- informacja dla użytkownika, że nie powiódł się warunek wstępny

413- przekroczenie limitu serwera przez żądanie

414- zbyt długi identyfikator URL

415- serwer przekazuje informację o tym, że nie obsługuje określonego rodzaju formatu

416- wskazany przez użytkownika zakres zadań nie jest obsługiwany przez serwer

426- serwer wykona zapytanie po aktualizacji protokołu

428- koniecznie jest określenie warunku/warunków wstępnych

429- użytkownik zadał za dużo zapytań

451- zasób nie jest dostępny, konflikt prawny

Wewnętrzne błędy serwera

500- pojawił się niepodziany warunek/ wymóg, który spowodował brak możliwości zrealizowania zapytania przesłanego przez użytkownika

501- bak implementacji, informuje nas o tym, że dany serwer nie wykonuje operacji na wskazanej funkcji

502- tzw.zła bramka

503- przesłanie komunikatu o niedostępności usługi

507- niedostateczna pamięć

508- poinformowanie o zakończeniu pracy serwera ze względu na zapętlenie

511- konieczność dokonania uwierzytelnienia sieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *