Przejdź do treści
Strona główna » Struktura projektu w Javie

Struktura projektu w Javie

java

Język Java jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Jedną z przyczyn takiej popularności jest łatwość tworzenia projektów w Javie. Aby stworzyć projekt w Javie, konieczne jest zrozumienie struktury projektu, która składa się z trzech głównych części: plików źródłowych, plików klas i plików bibliotek.

Pliki źródłowe


Pliki źródłowe są podstawą każdego projektu w Javie. Są to pliki z kodem źródłowym napisanym w języku Java. Każdy projekt składa się z co najmniej jednego pliku źródłowego, który zawiera definicje klas, interfejsów i metod. W Javie, każda klasa znajduje się w osobnym pliku źródłowym, a nazwa pliku źródłowego powinna być zgodna z nazwą klasy. Na przykład, jeśli mamy klasę o nazwie „MyClass”, to plik źródłowy powinien być nazwany „MyClass.java”.

Pliki klas


Kiedy kod źródłowy zostanie skompilowany, powstają pliki klas. Pliki klas są plikami binarnymi, które zawierają skompilowany kod źródłowy Javy. W plikach klas znajdują się także informacje o klasach, metodach i zmiennych w projekcie. W Javie, pliki klas mają rozszerzenie „.class” i są zapisywane w folderze „bin” lub „target”. W folderze „bin” zapisywane są pliki klas dla projektów tworzonych w środowisku Eclipse, a w folderze „target” dla projektów tworzonych w Maven.

Pliki bibliotek

Pliki bibliotek to pliki, które zawierają kod źródłowy lub skompilowany kod, który może być używany przez inne projekty w Javie. Biblioteki są ważnym elementem każdego projektu w Javie, ponieważ pozwalają na ponowne wykorzystanie kodu. Biblioteki są zapisywane w folderze „lib” lub „dependency” i mogą być importowane do projektu w Javie za pomocą narzędzi do zarządzania zależnościami, takich jak Maven czy Gradle.

Struktura projektu w Javie składa się z trzech głównych elementów: plików źródłowych, plików klas i plików bibliotek. Pliki źródłowe zawierają kod źródłowy napisany w języku Java, pliki klas zawierają skompilowany kod źródłowy, a pliki bibliotek zawierają kod źródłowy lub skompilowany kod, który może być używany przez inne projekty.


Pomocne linki:
kurs java

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *