Przejdź do treści
Strona główna » Kwantyfikatory dostępu w Javie

Kwantyfikatory dostępu w Javie

Programowanie obiektowe to jedna z najpopularniejszych i najefektywniejszych metod tworzenia oprogramowania. Język Java, który jest jednym z najpopularniejszych języków programowania obiektowego, opiera się na trzech podstawowych kwantyfikatorach dostępu: public, private i protected. W tym artykule omówimy, co to są kwantyfikatory dostępu w Javie i jak są one używane w programowaniu obiektowym.

Public – dostępny dla wszystkich

Public to najbardziej powszechny kwantyfikator dostępu w Javie i oznacza, że ​​dostęp do metody lub pola jest możliwy z każdego miejsca w programie, włącznie z innych klas i pakietów. Oznaczenie klasy lub metody jako publiczną oznacza, że ​​jest ona dostępna dla wszystkich i może być używana przez inne klasy lub pakiety. To bardzo przydatne w przypadku tworzenia bibliotek, ponieważ umożliwia to innym programistom korzystanie z twojego kodu.

Private – prywatny dla klasy

Private to kwantyfikator dostępu, który oznacza, że ​​dostęp do metody lub pola jest ograniczony tylko do klasy, w której został zdefiniowany. Oznaczenie pola lub metody jako prywatne oznacza, że ​​jest ona niewidoczna dla innych klas i nie może być używana poza klasą, w której została zdefiniowana. Jest to przydatne w przypadku tworzenia klas z zadaniami specjalnymi lub chronionymi przed nieautoryzowanym dostępem.

Protected – dostępny dla klasy i jej dziedziców

Protected to kwantyfikator dostępu, który oznacza, że ​​dostęp do metody lub pola jest ograniczony do klasy oraz do klas dziedziczących po niej. Pola lub metody oznaczone jako chronione są dostępne tylko dla klasy i jej dziedziców. Jest to przydatne w przypadku tworzenia hierarchii klas, w których klasy dziedziczą z metod i pól innych klas.

podsumowanie

Wnioski – kwantyfikatory dostępu w Javie są niezbędne do tworzenia programów opartych na obiektach. Public, private i protected pozwalają programistom na kontrolowanie widoczności metod i pól w klasach. Public oznacza, że ​​metoda lub pole jest dostępne dla każdego, private oznacza, że ​​metoda lub pole jest prywatne dla klasy, a protected oznacza, że ​​metoda lub pole jest dostępne tylko dla klasy i jej dziedziców. Używanie odpowiedniego kwantyfikatora dostępu w odpowiednim miejscu w programie jest kluczowe dla zapewnienia bezpiec

calculations

Pomocne linki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *