Przejdź do treści
Strona główna » Modele powstawania oprogramowania

Modele powstawania oprogramowania

Powstawanie oprogramowania to całościowy proces, który został ujęty w tzw. model wytwarzania. Czyli sposób, w jaki działa zespół tworzący produkt dla klienta. W literaturze możemy dostrzec wyraźny podział na dwa modele wytwarzania oprogramowania: model sekwencyjny i iteracyjno- przyrostowy. Poniżej postaram się je przybliżyć.

Bezpłatny wektor modele cząsteczek i atomów, abstrakcyjne elementy naukowe dla chemii, medycyny, biologii czy fizyki. na białym tle różowe lub niebieskie mikroskopijne obiekty wektorowe 3d, połączone kule na białym tle
https://pl.freepik.com/

Modele sekwencyjne

Tego typu modele zakładają konstruowanie aplikacji w postaci sekwencji następujących po sobie etapów. Najbardziej znany jest model kaskadowy (waterfall). Tutaj następuje przejście od sprecyzowania wymagań, poprzez projektowania i przeprowadzanie testów, aż do przekazania klientowi ostatecznej wersji produktu. Dopiero wykonanie pierwszego etapu umożliwia przejście do kolejnego.

Przykładem takiego modelu wytwarzania oprogramowania może być model V. Skupia się on na wyłonieniu poszczególnych faz rozwoju oprogramowania i odniesieniu do nich poszczególnych poziomów testów. (Omówienie poziomów testów znajdziesz w innym artykule na naszej stronie). Jest to dość elastyczny model. Każdemu etapowi powstawania aplikacji towarzyszą testy odpowiednio dobrane do pojawiających się potrzeb. Plusem jest tu konkretyzm działania, a także wdrożenie jednej z zasad testowaniam, jaką jest wczesne testowanie. Przy zastosowaniu takiego modelu, współpraca całego zespołu trwa cały czas.

Modele iteracyjno-przyrostowe

Schemat pracy podzielony jest na iteracje (uznawane za mniejsze cykle). Daje to szansę na uzyskanie szybkich informacji zwrotnych. Można mieć większą kontrolę nad projektem. Każdy z cyklów ma te same elementy składowe. Efektem pracy zespołu jest powstanie przyrostu, kawałka aplikacji do przetestowania. Później dokłada się kolejne kawałki, do momentu powstania produktu końcowego.

Modele wytwarzania oprogramowania = sposób powstawania produktu

Zespół GREAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *