Przejdź do treści
Strona główna » Spring w Akcji 1.14

Spring w Akcji 1.14

Spis treści | Spring w Akcji

  1. Spring Data
  2. Spring Security
  3. Spring Cloud

Spring Data

Mimo, że rdzeń Spring Framework posiada podstawowe wsparcie dla trwałości danych, Spring Data zapewnia coś niesamowitego: możliwość zdefiniowania repozytoriów danych Twojej aplikacji jako prostych interfejsów Java, używając konwencji nazewnictwa podczas definiowania metod do sterowania sposobem przechowywania i pobierania danych.
Co więcej, Spring Data jest w stanie pracować z wieloma różnymi rodzajami baz danych, w tym relacyjnymi (JPA), dokumentowymi (Mongo), grafowymi (Neo4j) i innymi. W przyszłości użyjesz Spring Data do pomocy w tworzeniu repozytoriów dla aplikacji Taco Cloud.

Spring security

Bezpieczeństwo aplikacji zawsze było ważnym tematem, a wydaje się, że staje się ważniejsze każdego dnia. Na szczęście Spring posiada solidny framework bezpieczeństwa w postaci Spring Security.
Spring Security odpowiada na szeroki zakres potrzeb związanych z bezpieczeństwem aplikacji, w tym uwierzytelnianie, autoryzację i bezpieczeństwo API. Mimo że zakres Spring Security jest zbyt duży, by można go było właściwie omówić. Poruszymy niektóre z najbardziej popularnych przypadków użycia.

Spring Integration I Spring Batch

W pewnym momencie większość aplikacji będzie musiała zintegrować się z innymi aplikacjami lub nawet z innymi komponentami tej samej aplikacji. W celu zaspokojenia tych potrzeb pojawiło się kilka wzorców ntegracji aplikacji. Spring Integration i Spring Batch zapewniają implementację tych wzorców dla aplikacji opartych na Springu.
Spring Integration zajmuje się integracją w czasie rzeczywistym, gdzie dane są przetwarzane w miarę ich udostępniania. Z kolei Spring Batch zajmuje się integracją wsadową, w której dane są gromadzone przez pewien czas, aż do momentu, gdy jakiś wyzwalacz (być może wyzwalacz czasowy) zasygnalizuje, że nadszedł czas na przetworzenie partii danych.

Spring Cloud

chwili gdy to piszę, świat rozwoju aplikacji wkracza w nową erę, w której nie będziemy już tworzyć naszych aplikacji jako monolitów z pojedynczą jednostką wdrożeniową, a zamiast tego będziemy komponować aplikacje z kilku indywidualnych jednostek wdrożeniowych znanych jako mikrousługi.
Mikroserwisy to gorący temat, który rozwiązuje kilka praktycznych problemów związanych z rozwojem i czasem działania. W ten sposób, jednak, przynoszą na pierwszy plan swoje własne wyzwania. Wyzwaniom tym wychodzi naprzeciw Spring Cloud, zbiór projektów do tworzenia chmurowych aplikacji ze Springiem.

kurs java

Pomocne linki

calculations

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *