Przejdź do treści
Strona główna » 1.6 Java Podstawy, Stream i Listy | Nauka java

1.6 Java Podstawy, Stream i Listy | Nauka java

 • przez
java podstawy

Spis treści

 1. Lista i ArrayLista
 2. Pętla For
 3. Operacje na streamach
 4. Więcej o streamach w Java

Lista i ArrayLista, Pętle i Streamy | Nauka Java

Lista w Java—> umożliwia nam wyświetlenie naszych obiektów. Przykładem są egzemplarze klasy BmxX1, w formie listy np. lista zakupów z biedronki.

Rozważmy poniższy kod

@Test
void test() {

  List<BmwX1> cars = new ArrayList<>();
  BmwX1 bmwX1 = null;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    bmwX1 = new BmwX1( String.valueOf(i), "engine XX" + i, LocalDate.now());
    cars.add(bmwX1);
  }

  cars.forEach(car -> {
    System.out.println(car.getVin());
  });
}

List<BmwX1> cars = new ArrayList<>();

Tworzymy instancję klasy ArrayList. Te diamenty <> opisane będzie szerzej we wpisach z Generics.
Na ten moment zapamiętajmy, że tworząc ArrayListę. Musimy również dodać nawiasy zamknięte z typem klasy, który będzie używany.

W naszym przykładzie będziemy mieć listę obiektów typu BmwX1 stąd ta klasa jest wewnątrz nawiasów.
Egzemplarz klasy przypisujemy do zmiennej cars.

Pętla for | Nauka java

 for (int i = 0; i < 10; i++) {
bmwX1 = new BmwX1( String.valueOf(i), "engine XX" + i, LocalDate.now());
cars.add(bmwX1);
}

Tutaj tworzymy tak zwaną pętlę for która iteruje nam wartości od 0 do 9. W pętli dodajemy elementy do listy, tworząc 10 egzemplarzy klasy BmwX1.

Operacje na streamach

Mając już wypełnioną listę możemy po raz pierwszy użyć podstawowego Stream-a forEach

cars.forEach(car ->{
System.out.println(car.getVin());
});

Rezultatem będzie wypisanie na konsoli vin-ów naszych BmwX1

java podstawy

Pętle najlepiej sobie samemu przeklikać na własnych przykładach. Często się z tego korzysta jako java developer i trzeba to umieć intuicyjnie. Pętle są starsze w języku Java, a Streamy nowsze. Większość rzeczy, które robimy w pętlach —>można też zrobić w streamach. Jest to zalecane rozwiązanie. W kolejnym wpisie więcej omówimy możliwości jakie dają streamy. To bardzo ważna część JAVA i częsty element kursów java.
kurs java

Więcej o streamach w Java

Nasz przykład z iteracją od 0 do 9 w streamach można napisać alternatywną implementację. Streamy znacznie uproszczają składnię języka JAVA i zmniejszają ilość lini kodu. Pisany kod jest bardziej czytelny i łatwiejszy do zrozumienia dla pozostałych programistów. Streamy zostały wprowadzone od JAVA 8 i są bardzo ważnym elementem programowania w JAVA. Zachęcamy do samodzielnego przeklikania własnych przykładów bądź rozbudowy naszych.
Więcej o streamach w kolejnym wpisie.


pozdrawiamy,
Zespół Great

Pomocne linki:
Calculations

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *